Slip-in Shirt

Cotton

Oliva + Powder Blue

CHF 379