Corduroy Skirt

Cotton/Polyurethane

Madara Shibori

Grey

CHF 659